BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น.

รายงานสถานการณ์น้ำ

ฉบับที่ 2 ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559  เวลา 15.30 น.

 

*****************************

          จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 15.30 น. พบฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายเขต อาทิ ดอนเมือง บางเขน บึงกุ่ม คลองสามวา และคันนายาว แนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.ดำเนินการลดระดับน้ำในคลองหลายพื้นที่ และติดตามสภาพฝนอย่างใกล้ชิด

 ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร       โทร. 0 2248 5115

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่