หน้าแรก

กทม. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579

 

          (15 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานคร (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum 2017-2036 : Bangkok) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักอนามัย กทม. กรมอนามัย นักวิชาการอิสระ และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่

       

   กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานครขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 60 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับภาค โดยจะมีการประชุมเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับภาคเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ และแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินการระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานคร การเสวนาวิชาการเพื่อทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทางแนวทางในอนาคต ในประเด็นต่างๆ

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดโรค ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่กรุงเทพมหานครมีองค์กรภาครัฐในการช่วยสนับสนุนให้แผนและนโยบายต่างๆ ดำเนินควบคู่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว อยู่ในสังคมได้โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และให้การพัฒนากรุงเทพมหานคร     ในมิติต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในอนาคตต่อไป

                                                          -----------------                  (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

4810157
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8828
25975
89486
368851
509837
4810157

Your IP: 54.159.91.117
2018-06-21 11:18

วิทยุออนไลน์2

สำรวจการรับรู้ของประชาชน

1.ท่านคิดว่าโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีเพียงใด
4.โครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
2.ท่านคิดว่าโครงการ "ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา" จะช่วยแก้ปัญหาขยะตกค้างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพียงใด
5.ท่านคิดว่าโครงการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มากน้อยเพียงใด
3.ท่านคิดว่าโครงการ แต้มสีกรุงเทพฯ สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครได้มากน้อยเพียงใด