หน้าแรก

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

 

            สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

          เขตพระโขนง        นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” กลุ่มกรุงเทพใต้ ในวันที่ 18 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตพระโขนง โดยร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (เขตวัฒนา บางรัก สวนหลวง บางคอแหลม ยานนาวา ปทุมวัน สาทร บางนา และเขตคลองเตย) ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า ตู้สัญญาณโทรศัพท์ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ตัดแต่งต้นไม้ ขีดสี ตีเส้นฯลฯ บริเวณ ถ.สุขุมวิททั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นหนึ่ง ในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง) นโยบายที่ 1 สะอาด (Clean) บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด และปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ต่อไป

เขตบางเขน นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ถางหญ้า เก็บวัชพืช กิ่งไม้ เศษไม้และเศษวัสดุต่างๆ พร้อมล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ ในวันที่ 20 มิ.ย. 60 บริเวณ ถ.วัชรพล ตั้งแต่แยกไฟแดง ถึงสุดเขตคลองตาเร่ง ถ.แจ้งวัฒนะ ถ.สุขาภิบาล 5 ถนนทางลัดเชื่อมพหลโยธิน – ลาดปลาเค้า ถ.วัชรพล จาก ถ.รามอินทรา ถึงคลองท่าแร้งและซอยแยก

เขตคลองเตย         นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้           วันที่ 19 มิ.ย. 60 บริเวณ ถ.พระรามที่ 4 ซ.พิชัยสวัสดิ์ ใต้ทางด่วน ล็อค 1-2-3 ถ.สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท์แยก 1,3 วันที่ 20 มิ.ย. 60     ถ.สุขุมวิท 50 ซ.เริ่มเจริญ ซ.ประตูน้ำ ซ.เหลือสุข ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชน 70 ไร่ วันที่ 21 มิ.ย. 60 ถ.พระรามที่ 4 ซอยลัดหลังบริษัทกรุงไทยแทรกเตอร์ ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนล็อค 4-5-6 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ ตั้งแต่หลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงแยกเกษมราษฎร์ วันที่ 22 มิ.ย. 60 ถ.สุขุมวิท 50 (ลานหิมะทองคำ) ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-2-3 วันที่ 23 มิ.ย. 60 ถ.สุขุมวิท 50 ใต้ตึกร้างชุมชนสวนอ้อย ถ.เชื้อเพลิง ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ (ปานชัย) ถ.สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท์แยก 1,3

          เขตดอนเมือง         นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จะดำเนินการปฏิบัติงาน          ตามโครงการพัฒนาทำความสะอาดวัด และศาสนสถาน ในพื้นที่ สำหรับในวันที่ 21 มิ.ย. 60 กำหนดพัฒนาวัดพรหมรังษี              โดยดำเนินการเก็บเศษขยะมูลฝอยในวัด ตัดหญ้า ถางหญ้า กำจัดวัชพืชภายในวัด และบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง รวมทั้งล้างทำความสะอาดภายในวัด และบริเวณรอบๆวัดพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ  เพื่อให้วัดเกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

          เขตธนบุรี     นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ดังนี้ วันที่ 16 มิ.ย. 60 เวลา 05.00–13.00 น. ล้างทางเท้า ขอบคันหิน ช่องตะแกรง รับน้ำฝนและจุดพักขยะ บริเวณ ถ.มไหสวรรย์ทั้งสองฝั่งจากแยกมไหสวรรย์ ถึงสะพานกรุงเทพ เวลา 08.30-12.00 น. พัฒนาชุมชนกุฎีจีน และทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าน้ำวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ถึงบริเวณท่าน้ำสะพานพระพุทธยอดฟ้า วันที่ 17 มิ.ย. 60 เวลา 05.00–13.00 น. ล้างทางเท้า ขอบคันหิน ช่องตะแกรง รับน้ำฝนบริเวณ ถ.เทอดไทย ทั้ง 2 ฝั่งและล้างจุดพักขยะบริเวณชุมชนสวนพลู วันที่ 18 มิ.ย. 60 เวลา 08.30-12.00 น. พัฒนาวัดบุคคโล และท่าน้ำ วันที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 05.00–13.00 น. ล้างทางเท้า ขอบคันหิน ช่องตะแกรง รับน้ำฝน บริเวณ ถ.อิสรภาพทั้ง 2 ฝั่ง และล้างจุดพักขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 08.30-12.00 น. พัฒนาที่ว่าง ถ.ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้า หน้าโรงเรียนกงลี้จงซัน สอบถามเพิ่มเติมที่   ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

          เขตลาดพร้าว        น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการกวาดและล้างผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 19 มิ.ย. 60 บริเวณ ถ.ลาดปลาเค้า ถ.ลาดพร้าววังหิน ถ.โชคชัย 4 ถ.สังคมสงเคราะห์ และ ถ.เสนานิคม วันที่ 20 มิ.ย. 60              วัดลาดพร้าว และวันที่ 21 มิ.ย. 60 วัดลาดปลาเค้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

          เขตดุสิต                นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดแผนการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำและรางวี ในถนนและซอยต่างๆ ในวันที่ 17-20 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.พระรามที่ 5 จากแยกสะพานแดงถึงแยกเกษะโกลม และจากแยกเกษะโกมลถึงแยกราชวัตร ทางเข้าตลาดมหานาค ถ.หลานหลวง ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 1–3 และชุมชนซอยเทพประทับ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

4810199
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8870
25975
89528
368893
509837
4810199

Your IP: 54.159.91.117
2018-06-21 11:20

วิทยุออนไลน์2

สำรวจการรับรู้ของประชาชน

1.ท่านคิดว่าโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีเพียงใด
4.โครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
2.ท่านคิดว่าโครงการ "ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา" จะช่วยแก้ปัญหาขยะตกค้างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพียงใด
5.ท่านคิดว่าโครงการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มากน้อยเพียงใด
3.ท่านคิดว่าโครงการ แต้มสีกรุงเทพฯ สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครได้มากน้อยเพียงใด