หน้าแรก

รป.วันทนีย์ แนะบุคลากรในสังกัดต้องปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

 (7 ก.ค.60) เวลา 09.30 น. : พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพีธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย รุ่นที่ 10 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักอนามัยสายงานทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข และนักจัดการงานทั่วไป ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน และกล่าวว่า การที่ผู้เข้าอบรมได้มาใช้เวลาร่วมกันเป็นสิ่งที่มีค่า ความรู้ที่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ยาวกว่า ความรู้ต่างๆ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา แต่การมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ถือเป็นสิ่งที่งดงามที่ได้รับจากการมีโอกาสเข้ารับการอบรม แต่สิ่งสำคัญคือการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำให้เกิดผลทั้งต่องาน ต่อสิ่งที่รับผิดชอบ และต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรของเรา ขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางกระแสการปฏิรูป ทุกคนต้องมีความอ่อนตัวพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกันทิศทางและนโยบายในการปฏิรูป เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้า ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคนถือเป็นบุคคลสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนางานของส่วนราชการ ซึ่งในอนาคตการฝึกอบรมจะเน้นในการคิด ลงมือทำ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่อง ดังนั้นผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
    -------------------------- (พัทธนันท์...กปส./ปชส. สนอ. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

4810227
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8898
25975
89556
368921
509837
4810227

Your IP: 54.159.91.117
2018-06-21 11:21

วิทยุออนไลน์2

สำรวจการรับรู้ของประชาชน

1.ท่านคิดว่าโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีเพียงใด
4.โครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
2.ท่านคิดว่าโครงการ "ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา" จะช่วยแก้ปัญหาขยะตกค้างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพียงใด
5.ท่านคิดว่าโครงการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มากน้อยเพียงใด
3.ท่านคิดว่าโครงการ แต้มสีกรุงเทพฯ สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครได้มากน้อยเพียงใด