หน้าแรก

กทม.หารือสถาปนิกสยามฯ และนักวิชาการ กรณีอนุรักษ์บ้านในป้อมมหากาฬ

 
(6 ก.ค. 60) เวลา 10.30 น. ณ ชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร : นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือกับชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ กรณีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอขอให้อนุรักษ์บ้านในชุมชน โดยมีนายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้แทนจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ นักวิชาการอิสระ และชุมชนป้อมมหากาฬ ร่วมประชุม
 
สืบเนื่องจากเมื่อวัน 2 - 3 ก.ค. 60 คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ฝ่ายความมั่นคง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนป้อมมหากาฬ ได้มีมติอนุรักษ์บ้าน จำนวน 18 หลัง ประกอบด้วย บ้านไม้โบราณเรือนไทยเดิมใต้ถุนสูง สมัยรัชกาลที่ 5 จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย เลขที่ 97 และ 99 บ้านไม้โบราณเรือนไทยอิทธิพลตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 – 7 จำนวน 13 หลัง ประกอบด้วย เลขที่ 75, 89, 91, 93, 109, 111, 119, 121, 123, 125, 127, 127/1 และ 129 และบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ร่วมสมัย สมัยรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย เลขที่ 107, 107/5 และ 113 ส่วนบ้านที่ไม่อนุรักษ์มี จำนวน 12 หลัง เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ร่วมสมัย สมัยรัชกาลที่ 8 – 9 จำนวน 1 หลัง เลขที่ 63 และบ้านทั่วไป (สีเทา) จำนวน 11 หลัง ประกอบด้วย เลขที่ 43, 47ก, 47ข, 51, 51/1, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5 และบ้านริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งหลักในการพิสูจน์คุณค่าของพื้นที่และบ้านในแต่ละหลังภายในบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬที่กำหนดไว้มี 5 ด้าน ประกอบด้วย คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและผังเมือง คุณค่าเชิงสังคมและวิถีชีวิต คุณค่าเชิงโบราณคดีและการตั้งถิ่นฐาน 
 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความต้องการให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนป้อมมหากาฬได้เข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการนั้นต้องไม่สร้างภาระในปัญหาเพิ่มหรือก่อปัญหาใหม่ หลังจากที่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้แล้ว จึงได้มอบหมายให้เข้ามาบริหารจัดการ และดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการดำเนินงานต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ กระบวนการในการทำงาน ข้อเท็จจริง องค์ความรู้หรือวิชาการจะต้องเข้ามาสนับสนุนทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งการประชุมที่ผ่านมาในแต่ครั้งมีผู้มีความรู้ ตลอดจนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ผังเมือง ร่วมไปถึงสถาบันที่น่าเชื่อถืออย่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครคิดว่ากระบวนการในการทำงานของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานั้นมีความครบถ้วนเพียงพอในทุกๆ มิติแล้ว 
 
เลขานุการผู้ว่าราชการฯ กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่มีการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะถูกเขียนขึ้นเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ สภาพข้อเท็จจริง ปัญหาที่คณะทำงานประสบพบเจอมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อเสนอไปยัง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นก็จะนำเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อไป
 
 
 
..........................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3802847
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2040
16444
2040
3712869
260354
471627
3802847

Your IP: 54.167.196.208
2018-04-22 05:52

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์

วิทยุออนไลน์2