BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนหลังปีใหม่ประชาชนยังคงเข้ากราบพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

(4 ม.ค. 60) พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งผลการปฏิบัติงานภาพรวมตั้งแต่วันที่ 2-4 ม.ค. 60 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ชาวศรีสะเกษร่วมบริจาคผักและเครื่องปรุงอาหารมอบแก่ครัวสนามหลวง

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 คนที่ 1 กล่าวว่า ในวันนี้นายกฤษฎา บุญรอด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รวมทั้งผักต่างๆ จำนวนกว่า 4,831 กิโลกรัม ซึ่งชาวจังหวัดศรีสะเกษได้รวบรวมมามอบให้กอร.รส. เพื่อส่งต่อให้โรงประกอบอาหารในพื้นที่สนามหลวงได้ปรุงอาหารแจกประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครนำข้าวสาร อาหารแห้งจำนวนหนึ่งมามอบให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแล้วเช่นกัน ทั้งนี้หากจังหวัด หรือหน่วยงานใดประสงค์จะบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องปรุงอาหาร ประเภท น้ำมันพืช น้ำมันหอย กะปิ น้ำปลา น้ำตาลทราย ซึ่งในขณะนี้กำลังขาดแคลนเป็นจำนวนมากนั้น ขอให้แจ้งความประสงค์มายังศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร หรือกอร.รส.ได้โดยตรง

 

กั้นรั้วสนามหลวง เตรียมพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 คนที่ 1 กล่าวว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการกั้นรั้วบริเวณสนามหลวงเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งจะทำให้จุดรอคอยของประชาชนมีน้อยลง อย่างไรก็ตาม กอร.รส. ยังพร้อมที่จะดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรหากเดินทางมาในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเข้าใจ   ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

สำนักพระราชวังแจ้งว่า วานนี้ 3 ม.ค. 60 มีประชาชนเข้ามากราบพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวังจำนวนทั้งสิ้น 43,494 คน

-----------------                  (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11