BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน"ประชุม กอร.รส. เพิ่มบริการสาธารณะรองรับประชาชน พร้อมตั้งเต็นท์สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ"

(5 ธ.ค. 59) เวลา 12.00 น. : พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ท่านที่ 1 แถลงข่าวภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง (กอร.รส.) โดยมี นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม กอร. รส. สนามหลวง
พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ท่านที่ 1 เปิดเผยว่า จากการประเมินสถาณการณ์ในการรองรับประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แจ้งว่ามีประชาชนกว่า  56,000 คน เข้าไปกราบสักการะพระบรมศพ โดยสำนักพระราชวังได้เปิดรับประชาชนตั้งแต่เวลา 04.00 น. และประชาชนกลุ่มสุดท้ายที่ออกมาจากพระบรมมหาราชวัง คือในเวลา 02.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. ในการประชุมวันนี้จึงได้กำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนอยู่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนจนถึงท่านสุดท้ายที่ออกจากพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการในการอำนวยความสะดวก เพื่อบริการประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการจัดการในด้านต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆด้วย  ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติ เวลา 21.00 เจ้าหน้าที่จะปิดจุดคัดกรอง ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่สนามหลวงได้ และเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับเปิดรับประชาชนในวันรุ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คัดกรองผู้สูงอายุ ผู้อ่อนแอ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยออกมา ไม่ต้องให้รอคิวนาน  ซึ่งได้ดำเนินการตั้งเต็นท์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการเรียบร้อยแล้ว และจะปล่อยแถวผู้สูงอายุหรือผู้พิการร่วมกับแถวของประชาชน เพื่อลดเวลาการรอคิว

--กทม.ลงพื้นที่ พร้อมปรับแผนการให้บริการห้องน้ำ--
นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า เนื่องจากพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานหน่วยงาน มูลนิธิ และจิตอาสาจัดเตรียมอาหารมาให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางคืนด้วย  สำหรับห้องสุขา ในช่วงบ่ายของวันนี้ จะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
--ขสมก.เพิ่มเที่ยวรถบริการประชาชนที่เดินทางมายังสนามหลวง--
พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ท่านที่ 1 เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้ ผู้แทนขสมก.ได้แจ้งว่าจะมีการปรับแผนการเดินรถของ ขสมก. พร้อมเพิ่มจำนวนรถ ขยายเวลาการให้บริการรถสาธารณะ จำนวน  25 เส้นทาง ที่เข้ามายังสนามหลวง รวมทั้งรถ shuttle bus จำนวน 17 เส้นทาง เพื่อรองรับประชาชน  ซึ่งในรถแต่ละคันจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการสำหรับประชาชนด้วย สำหรับรถที่วิ่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ขสมก.ก็จะเพิ่มจากเดิม 8 คัน เป็น 12 คัน ทั้งนี้มั่นใจว่ารถที่นำมาบริการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
--เปิดสถานที่ 3 แห่ง ให้หน่วยงานได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย--
นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุม กอร. รส. เห็นชอบให้เปิดสถานที่เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ประสงค์จัดกิจกรรมได้พิจารณาเลือก 3 แห่ง ประกอบด้วย ลานคนเมือง สวนสันติชัยปราการ และสะพานพระราม 8 สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จัดกิจกรรมในสถานที่อื่นนอกจากนี้  จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
..............................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11