BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายงานสถานการณ์น้ำ ฉบับที่ 1 ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น.


รายงานสถานการณ์น้ำ

ฉบับที่ 1 ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 06.30 น.

*****************************


กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ในช่วงบ่ายถึงค่ำ

จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 06.30 น. ไม่พบฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โทร.     0 2248 5115


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11