BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบฯ รับมือสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่

(8 พ.ค. 57) ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมเต็มที่ในการเฝ้าระวังและรับมือการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารในการดูแลรักษาความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้ประชาชนที่จะมาชุมนุม รวมถึงประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมด้วย สำหรับผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 พ.ค. 57 บริเวณถนนราชดำริ ซึ่งอาจมีการเพิ่มพื้นที่การชุมนุมขึ้นตามจำนวนผู้มาชุมนุม ส่วนผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. จะมีขึ้นในวันที่ 10 พ.ค. 57 บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตที่มีการชุมนุมในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมทั้งทุกส่วนแล้ว อาทิ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด หน่วยแพทย์ พยาบาล รถน้ำ รถดับเพลิง ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 57 ตั้งอยู่ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนหน้า (เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย) มีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนหน้า (เขตทวีวัฒนา) มีนายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนหน้า (เขตปทุมวัน) มีนายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความเป็นห่วงถึงการชุมนุมที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมหลังคำตัดสินของ ปปช. จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณสถานที่สำคัญ หน่วยงานราชการ และบ้านพักของบุคคลสำคัญด้วย ตลอดจนประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

-----------------                  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)

 


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11