BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนยอดผลิตรถยนต์วูบ8.2หมื่นคันนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์เดือน เม.ย. 54 อยู่ที่ 89,179 คัน ลดลงจากเดือนมี.ค. ถึง 48.15% หรือลดลง 82,825 คัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์สึนามิจนผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนบางชนิดให้ค่ายรถยนต์ที่เป็นบริษัทลูกทั่วโลกและ ประเทศไทยได้มากนัก ส่งผลให้ค่ายรถยนต์ต้องลดกำลังการผลิตลง ดังนั้น สอท. เตรียมปรับเป้าการผลิตรถยนต์ลง 10% หรือ 1.8 แสนคันจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 1.8 ล้านคัน ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องสูญเสียรายได้ในกรณีที่ลดกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลการลดกำลังการผลิตทำให้คำสั่งซื้อรถยนต์ของลูกค้าที่สั่งจองยัง ค้างอยู่ 30,000 คัน โดยเฉพาะรถยนต์อีโคคาร์ที่ต้องใช้เวลาในการรอนานกว่ารถยนต์รุ่นอื่น ๆ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าในเดือน มิ.ย. นี้ ผู้ผลิตรถยนต์ก็จะเริ่มให้พนักงานทำงานล่วงเวลา (โอที) ได้เฉลี่ยวันละ 2-3 ชม. เพราะผู้ผลิตชิ้นส่วนในญี่ปุ่นเริ่มเครื่องเดินผลิตได้ตามปกติแล้ว 

“ในเดือนเม.ย. พบว่ารถยนต์นั่งมีการลดกำลังการผลิตมากสุดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยอยู่ที่ 35,078 คัน ลดลง 52% รถกระบะ 1 ตัน 52,882 คัน ลดลง 49% อย่างไรก็ตามเมื่อรวมการผลิต 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) อยู่ที่ 558,160 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 14.39% เพราะว่าความต้องการรถยนต์ทั่วโลกมีเพิ่มอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์ในญี่ปุ่นเชื่อว่ายอดการผลิตไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านคันในปีนี้”

ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนเม.ย. 54 อยู่ที่ 67,283 คัน ลดลงจากเดือนก่อน 27.66% แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.8% เนื่องจากรถยนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น เมื่อรวม 4 เดือนทำให้มียอดขายอยู่ที่ 305,902 คัน เพิ่มขึ้น 36.6% ส่วนยอดขายรถจักรยานยนต์เดือน เม.ย. อยู่ที่ 150,213 คัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.67% และรวม 4 เดือน อยู่ที่ 671,204 คัน เพิ่ม 11.69%

“ยอดขายรถยนต์ในเดือนเม.ย. 67,283 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 30,953 คัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.8% รถยนต์นั่งตรวจการณ์ 1,237 คัน เพิ่ม 8.1% รถกระบะ 31,272 คัน เพิ่ม 20.8%  รถบรรทุก 1,834 คัน เพิ่ม 14.48%  และรถยนต์ประเภทอื่น ๆ 1,987 คัน ลดลง 10.62%”

อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มมีความชัดเจนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนประเทศญี่ปุ่นทำให้ ค่ายรถยนต์ได้ตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ในเดือน พ.ค.-ก.ค. 54 อยู่ที่ 453,702 คัน เพิ่มจากยอดการผลิตจริงใน 3 เดือนก่อน (ก.พ.-เม.ย.)  10.14% หรือ เพิ่ม 41,776 คัน และเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.22%  เนื่องจากค่ายรถยนต์เชื่อว่าช่วงเดือน ก.ค.นี้ ทุกอย่างจะกลับมาผลิตได้ตามปกติ แต่ก็จะต้องติดตามดูชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นว่าจะมีพอหรือไม่

สำหรับยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน เม.ย. อยู่ที่ 52,191 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.66% มูลค่า 23,191 ล้านบาท ลดลง 12.28%  นอกจากนี้ยังส่งออกเครื่องยนต์มูลค่า 1,926 ล้านบาทเพิ่ม 30.27%, ชิ้นส่วนรถยนต์ 10,016 ล้านบาท เพิ่ม 7.99% และ อะไหล่รถยนต์ 1,208 ล้านบาท เพิ่ม 25.75% ทั้งนี้เมื่อรวมส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 4 เดือน อยู่ที่ 286,598 คัน เพิ่ม 4.67% มูลค่า 125,407 ล้านบาท ลดลง 2.45% ส่วนเครื่องยนต์มีมูลค่า 8,887 ล้านบาท เพิ่ม 56.88%.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/web/index.cfm?page=content&categoryId=310&contentID=139889

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่