BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เขตทุ่งครุ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ย. 59  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4285 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

วัฒนารับครูสอนภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ตำแหน่ง ภาษาจีน จำนวน 9 ตำแหน่ง ภาษาอาหรับ จำนวน 4 ตำแหน่ง และภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสังกัดกทม.ในพื้นที่เขตวัฒนา จำนวน 8 แห่ง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 6 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2381 3982 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ สังกัดสำนักการแพทย์

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนรวม 10 ตำแหน่ง 214 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักงาน ก.ก. จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

คันนายาวรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 5) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9956 ต่อ 5186 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2354 4206 ต่อ 6756 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

รพ.ลาดกระบังรับลูกจ้างชั่วคราว

นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า สำนักฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลาดกระบังกทม. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2326 7711 ต่อ 230 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11