BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2381 3107 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

บางพลัดรับพนักงานสถานที่

นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม.  แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 2 อัตรา  ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 5)  ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2434 6368 ต่อ 6180 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

บางบอนรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา

นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พ.ค.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2450 3274 หรือ 0 2450 3281 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

บางพลัดเปิดรับพนักงานสถานที่

น.ส.กรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2434 6368 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งคนงานสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 4206 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างโลหะ) ช1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช2 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่าง (ช่างเครื่องยนต์) ช3 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช3 จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7127 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11