BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม. จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 59 “ร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ ช่วยขจัดโรคพิษสุนัขบ้า”

(25 ก.ย. 59) เวลา 09.00 น. : ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2559  “ร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ ช่วยขจัดโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. พร้อมมอบโล่แก่หน่วยงานภาคีที่ร่วมจัดงานและมอบธง WORLD RABIES DAY ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปี 2560 โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.มนชนก วิจารสรณะ นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้แทนเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และภาคีเครือข่าย อาทิ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย องค์กรพิทักษ์แห่งโลก ชมรมรักสัตว์ OCC บ้านรักสัตว์บางพลี กลุ่มสานสายใยชีวิต(SOS) ร่วมพิธี ณ กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานสถานการณ์น้ำ ฉบับที่ 2 ประจำวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น.

รายงานสถานการณ์น้ำ

ฉบับที่ 2 ประจำวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559  เวลา 15.30 น.

*****************************

 

จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 15.30 น. ตรวจไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ กทม. และพบกลุ่มฝนเบาบางใน อ. บางเสาธง เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือช้าๆ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ กทม.

 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร       โทร. 0 2248 5115


 

กทม. เปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฟรีที่วัดนวลจันทร์

(24 ก.ย. 59) เวลา 09.30 น. : ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อประชาชน” ซึ่งนายมิตร เจริญวัลย์ คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เพื่อส่งเสริม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. สรุปผลวันรณรงค์ BANGKOK CAR FREE DAY 2016 ลดการใช้รถรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้กว่าหมื่นคัน

(23 ก.ย. 59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ BANGKOK CAR FREE DAY 2016 ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 59 ภายใต้แนวคิด “อัศจรรย์วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์” มีผู้สนใจร่วมงานกว่า 20,000 คน โดยผลจากการรณรงค์พบว่าปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้าและออกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ลดลงถึง 10,697 คัน/วัน จาก 97,101 คัน เหลือ 86,404 คัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เผยแนวทางการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์บริเวณป้อมมหากาฬ

(23 ก.ย. 59) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์บริเวณป้อมมหากาฬ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุฒม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และนายอัครพล รามโกมุท ชาวชุมชนป้อมมหากาฬ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สปภ.กทม. เปิดสถานีดับเพลิงจิ๋วสร้างเด็กให้รู้ทันและป้องกันภัย

(23 ก.ย. 59) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชน (สถานีดับเพลิงจิ๋ว) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชนของสำนักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้บริหาร นักดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องสำหรับเรียนรู้ด้านสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

เข้มข้นมาตรการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไวรัสซิกาในพื้นที่กรุงเทพฯ

ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 (22 ก.ย. 59) ซึ่ง ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. ในการประชุมนายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรค สำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์โรคไวรัสซิกาในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีการระบาดมาตั้งแต่ ก.ย. 59 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 59) พบมีผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อและมีอาการ จำนวน 26 ราย และอีกส่วนหนึ่งติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีก 9 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เพิ่มมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 (22 ก.ย. 59) ซึ่ง ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. ในการประชุมนายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรค สำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 ราย โดยในปี 2553 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ราย ปี 2555 จำนวน 1 ราย และปี 2559 จำนวน 1 ราย ในส่วนการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

 

CNN จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นเมือง Street Food ดีที่สุดในโลก

(22 ก.ย. 59) ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นายจุมพล สำเภาพล นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กลุ่มกรุงธนใต้ลุยพัฒนาคลองบางมด เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

(23 ก.ย. 59) เวลา 09.30 น. ณ ลานจอดรถวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ : นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ คลองบางมด เขตทุ่งครุ” เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาแม่น้ำคูคลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางมด และคลองอื่นๆ ในกลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมีผู้อำนวยการเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มกรุงธนใต้ ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.เจรจา 3 ชุมชนรุกล้ำ ขอคืนพื้นที่บริเวณคลองเป้ง

          (22 ก.ย.59) เวลา 14.00 น. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นายจุมพล สำเภาพล นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA

-PR BMA Spot-

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11