BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) มอบโล่แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในก

(25 ส.ค. 59) เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคเวิร์น โรงแรมตะวัน เขตบางรัก : ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการมอบโล่ขอบคุณสถานบริการที่ร่วมยุติปัญหาเอดส์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของสถานบริการและหน่วยงานภาคีด้านสุขภาพที่ให้ความร่วมมือในการยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการขายและสาวประเภทสองในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพื้นที่ในการร่วมมือระหว่างเจ้าของสถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับสถานบริการที่ร่วมช่วยกันยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการชายและสาวประเภทสอง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีสถานบริการ ร้านนวด ที่เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนการดำเนินงานเข้าร่วมรับโล่ จำนวน 70 แห่ง จากสถานบริการในพื้นที่สุรวงศ์ สีลม สาทร ประดิพัทธ์ สุขุมวิท และสนามหลวง และยังมีคลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้แทนจากสำนักอนามัย กทม. เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) และผู้แทนจากสถานบริการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ประชุมฝ่ายพัฒนาชุมชน 50 เขต หารือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมชวนผู้ผลิตร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

(25 ส.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กทม. กับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการทำงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ร่วมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่องค์พระวิษณุ ในรอบ 34 ปี

(25 ส.ค.59) เวลา 09.09 น. ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ (ข้างวัดสุทัศน์ฯ) : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระวิษณุกรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ ซึ่งมูลนิธิวิษณุกรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ได้ทำการบูรณะเทวาลัยพระวิษณุแล้วเสร็จ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานคร อีกทั้งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระวิษณุ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. รับสมัคร ผอ.สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แจ้งว่า กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยคุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

 

1 ก.ย 59 ครบรอบ 31 ปี สถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า สำนักเทศกิจกำหนดจัดงานวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 31 ปี ในวันที่ 1 ก.ย. 59 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสังกัดสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2528 ดังนั้นวันที่ 1 ก.ย. ของทุกปี จึงถือเป็นวันครบรอบการสถาปนาเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครบรอบ 31 ปี ในครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงผลงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานสถานการณ์น้ำ ฉบับที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น.


*****************************

 

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 06.30 น. พบฝนเล็กน้อยเบาบางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลครับ

 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โทร.     0 2248 5115


 

สธก. เปิดทรัพย์หลุดจำนำ

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภททองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ พระเลี่ยม หรืออัญมณีอื่น และประเภทเบ็ดเตล็ด จำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ตรวจเข้มคุณภาพอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุง

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยระยะแรกกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีสำนักงานเขตราชเทวี สถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานีสำนักงานเขตพระโขนง และสถานีสวนป่าวิภาวดีรังสิต และปัจจุบันได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพิ่มเติม 50 สถานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เตรียมรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ 3-4 ก.ย. นี้ วอนชาวชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

(24 ส.ค. 59) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการย้ายชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานกฎหมายและคดี การไฟฟ้านครหลวง สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฏร์ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

 

25-28 ส.ค. ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ร่วมฉลองความสัมพันธ์ 10 ปี เมืองพี่เมืองน้อง ในงาน Bangkok's Day in Seoul

กทม. จัดฉลองสัมพันธ์ 10 ปี เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพฯ – โซล ในงาน Bangkok’s Day in Seoul ร่วมกับ งานเทศกาล Thai Festival 2016 ณ กรุงโซล จัดเต็มโชว์อลังการ กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารไทย มวยไทย และบูธประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชูเสน่ห์แห่งมหานครเมืองกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25–28 ส.ค. 59

.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ นายปาร์ค วอน ซุน (Mr.Park Won-Soon) นายกเทศมนตรีกรุงโซล และเปิดงานฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (SISTER CITY) ในงาน “Bangkok's Day in Seoul” ณ Cheonggye Plaza กรุงโซล

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานสถานการณ์น้ำ ฉบับที่ 2 ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 น.


รายงานสถานการณ์น้ำ

ฉบับที่ 2 ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559  เวลา 15.30 น.


จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 15.30 น. พบฝนตกเล็กน้อยในเขตสะพานสูง สวนหลวง ประเวศ  หนองแขม และบางบอน รอบนอกพบฝนตกหนักในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา และ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หากไม่อ่อนกำลังลงก่อนอาจจะส่งผลให้มีฝนตกในเขตหนองจอกในช่วงเย็นได้ 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โทร.0 2248 5115

 

 .............................


 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA

-PR BMA Spot-

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11