BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม. เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเดือน ส.ค. 60


(28 เม.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2560 โดยมีรองประธานสหพันธ์ฯ เลขาธิการสหพันธ์ฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ซึ่งที่ประชุมได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร อาทิ การจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ประจำปี 2560 และสรุปการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ประชุมผู้บริหารสำนักแพทย์และสำนักอนามัย ตั้งคณะทำงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตามแนวประเทศไทย 4.0


(28 เม.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักแพทย์และสำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2560 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตามแนวประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงสาธารณสุข ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของทั้ง 2 หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

เร่งรัดโครงการในพื้นที่เขตหนองแขมและบางแคเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน


(28 เม.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีนายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม คณะผู้บริหารเขตหนองแขม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสรุป ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองศรีสำราญ บริเวณถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าฯ อัศวิน ขยายเวลาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของจิตอาสาที่เวสน์ 1 เพิ่มอีก 5 วัน 1-5 พ.ค. นี้

เมื่อวานนี้ (27 เม.ย. 60) เฟสบุ๊ค “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความ “หลังจากที่กรุงเทพมหานครเปิดอบรมให้จิตอาสามาประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง" ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดวันที่ 28 เม.ย. ผมได้เห็นถึงความตั้งใจของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว รู้สึกซาบซึ้ง เพราะทราบว่ายังมีจิตอาสาอีกจำนวนมากที่อยากมาร่วม ผมจึงให้เพิ่มเวลาอีก 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ค. 60 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดงและต้องขอขอบคุณจิตอาสา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ”

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. กำหนดให้บริการของรถทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน พ.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน พ.ค. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2. คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3. คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4. รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสถานประกอบการร่วมใจ เฝ้าระวังภัยยาเสพติด

(27 เม.ย. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสถานประกอบการร่วมใจ เฝ้าระวังภัยยาเสพติด และเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อปัญหาการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพนักงาน สถานประกอบการเข้ารับการบำบัดรักษา ในปี 2557 จำนวน 1,138 ราย ปี 2558 จำนวน 846 รายและในปี 2559 จำนวน 733 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ตั้งกองอำนวยการร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยวัดราชบพิธและโดยรอบ

(27 เม.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานเขตพระนคร เรื่องการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณภายในและโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชายนานาชาติ


(27 เม.ย. 60) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชายนานาชาติ รายการ NCAA PACIFIC RIM BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2017 โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เร่งขุดลอกท่อ คูคลองและเปิดทางน้ำไหลเตรียมรับฝนปีนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากนี้ไปในเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนนี้อย่างเต็มที่ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำจึงได้เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลจัดเก็บวัชพืช จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการจัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยเบสท์ ไว้ให้พร้อมตลอดเวลาและสามารถเข้าถึงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาได้ในทันที

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบสำนักการศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กกทม. ร่วมทำดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี


         (26 เม.ย. 60) ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน : นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักการศึกษา ร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. จี้ผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงในเขตดอนเมือง

(26 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่ากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11